Meny
Stöd Initiativet
Triggeruppmaningar
Därför Triggeruppmanar vi
Frågor & Svar
Boken Tysta rop
Triggeruppmaningen

FÖR VARJE BARNS RÄTT TILL RÄTTSSÄKERHET


TACK FÖR ATT DU BESÖKER TRIGGERUPPMANINGEN

5005 personer har skrivit under Triggeruppmaningen och nu är möjligheten att skriva under stängd. Underskrifterna har nu lämnats över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tillsammans med en rekommendation från ECPAT vad gäller införande av obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på Sveriges juristutbildningar.

Tack igen alla för ert stöd.

Stöd Initiativet
Triggeruppmaningar
Därför Triggeruppmanar vi
Frågor & Svar
Boken Tysta rop

Vad är en triggeruppmaning?


TRIGGERVARNING: Följande text kan få dig att reagera negativt
941 anmälda barnpornografibrott. 1 513 anmälningar om utnyttjande av barn för sexuell posering. Bara under 2014. I takt med att tekniken utvecklas uppstår nya sätt att exploatera barn sexuellt och anmälningarna har mer än fördubblats sedan 2012. Hur kan Sverige garantera en trygg rättsprocess för barn som utsätts för sexuella övergrepp?

TRIGGERUPPMANING: Följande text kan få dig att agera positivt
Det är dags att göra triggervarningar till triggeruppmaningar. Mer kunskap behövs. Med obligatorisk utbildning för Sveriges juriststudenter om barnets rättigheter och barnsexhandel kan vi se till att framtidens jurister har de verktyg som behövs för att förstå varje barns berättelse i en rättsprocess.


Gör en triggervarning till en triggeruppmaning

Dela en #triggeruppmaning för att stå upp för barns rätt till en trygg rättsprocess och stödja ökad kunskap om barnets rättigheter och barnsexhandel.


Därför triggeruppmanar vi

En triggervarning är något som skrivs i början av texter för att varna läsare om känsligt innehåll som kan få dem att reagera negativt. Sexualbrott mot barn väcker ofta obehagliga känslor, men vi måste orka se och lära oss mer om brottsligheten för att kunna motverka den. Därför förvandlar vi i det här initiativet triggervarningar till triggeruppmaningar.

Triggeruppmaningen är ett samarbete mellan ECPAT Sverige som arbetar mot alla former av barnsexhandel, och författaren Natalie Gerami som skrivit boken Tysta rop om barnsexhandel.

Målet är att vi tillsammans ska uppmana politikerna till att införa obligatorisk utbildning om barnets rättigheter på Sveriges juristutbildningar. Det är också en uppmaning till dig att öka din kunskap om brottsligheten genom att skriva under på initiativet, dela triggeruppmaningar och läsa boken Tysta rop.

Det är genom att orka ta till oss det svåra som vi kan göra samhället bättre.

Efter initiativets slut lämnar vi över namnen på de som stödjer vårt krav till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Vi kommer också att föra vidare den sammanlagda kunskap som delats under hashtaggen #triggeruppmaning.

Frågor & Svar

Vad är barnsexhandel?
Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, är ett samlingsbegrepp som innefattar all handel med barn för sexuella syften – dokumenterade sexuella övergrepp på barn (s.k. barnpornografi), utnyttjande av barn som säljs i Sverige eller i samband med resande och människohandel med barn för sexuella ändamål. Läs mer här.

stäng
Varför behövs mer kunskap om barnsexhandel i vårt samhälle?
En av de stora utmaningarna i arbetet mot barnsexhandel är att få människor att orka ta till sig det hemska som sexuella övergrepp mot barn innebär. Det är förståeligt att slå ifrån sig, men för att en förändring ska ske behövs kunskap, och därför vill vi uppmana till att ta till sig denna kunskap och sprida information.

stäng
I boken Tysta rop som är en grund till initiativet lyfts berättelser om barn i olika länder. Finns problemet i Sverige och hur stort är det här?
Barnsexhandel är en ljusskygg verksamhet till sin natur, så det är svårt att veta hur många barn som exploateras. De siffror som finns visar hur många som anmäls och döms för brottsligheten, men mörkertalen är stora. Vi vet att det finns en stor efterfrågan på barn från svenska förövare, som begår övergrepp både i Sverige, utomlands och online.

stäng
Varför vänder ECPAT sig just till juridiken i initiativet Triggeruppmaningen?
Det finns flera utbildningar där grundläggande kunskap om barnets rättigheter och barnsexhandel behövs. Vi på ECPAT har valt att fokusera på juristutbildningarna för att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp idag inte garanteras en trygg rättsprocess. Framtidens jurister behöver verktyg för att förstå varje barns berättelse. FNs barnrättskommitté har under tio års tid påpekat att obligatorisk utbildning om barnets rättigheter behövs för de som kommer att arbeta med eller för barn, däribland juriststudenter.

stäng
Varför behöver jurister kunskap om barnets rättigheter?
Dagligen fattar jurister beslut som rör barn som utsatts för sexualbrott, trots att juristerna inte alltid har fått verktygen som behövs. Barnet kan känna sig mer eller mindre tryggt att berätta om övergrepp – det kan finnas en skam inför vad som skett och en önskan att skydda en förövare som kanske är närstående. Vi menar därför att alla juriststudenter ska utbildas om barnets rättigheter, inklusive offer- och förövarpsykologi, och även specifikt den kommersiella exploateringen av barn, det vill säga barnsexhandel. Det minskar risken för brister i rättsprocessen.

stäng
Vad är rättssäkerhet?
Rättssäkerhet innebär enkelt sagt juridisk rättvisa mellan personer eller mellan personer och staten. För att man ska kunna säga att en juridisk process är rättssäker så krävs det att alla regler inom ett rättsystem följs. Rättssäkerhet för barn innebär bl.a. att barnets rättigheter blir tillgodosedda fullt ut.

stäng
Vad är en rättsprocess?
En rättsprocess kan fungera på många olika sätt men kan förklaras som den process som används för att lösa en rättslig tvist eller fastställa ett visst rättsförhållande mellan två parter. Barn som utsätts för sexuell exploatering är ofta involverade i straffrättsliga processer, d.v.s. en process mellan två parter där den ena parten anklagas för att ha begått ett brott enligt svensk lag.

stäng
Hur stödjer jag initiativet?
Genom att skriva under vårt krav på denna sida stödjer du vår uppmaning till förändring. En namnlista på de som skrivit på kommer att överlämnas till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, senare i höst. Du kan också stödja genom att dela s.k. triggeruppmaningar och därmed hjälpa till att sprida och stödja initiativet. Vi uppmanar helt enkelt dig att göra samhällets triggervarningar till triggeruppmaningar för att förändra samhället.

stäng
Varför ska namnlistan överlämnas till Helene Hellmark Knutsson?
Helene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning. Detta innebär att hon bär det yttersta ansvaret för innehållet på landets högskolor och universitet. Högskolorna och universiteten regleras genom högskolelagen, som faller inom Helene Hellmark Knutssons ministerpost.

stäng
Vad kan jag säga till barn som ser eller läser om initiativet och har frågor?
Barnsexhandel kan kännas svårt att prata om, inte minst med barn. Rädda Barnen delar bra tips på sin sajt om hur man kan prata med barn om övergrepp.

stäng

Om boken Tysta Rop“Du skriver ju. Skriv om det, så alla får veta”, uppmanade ett av barnen Natalie.
Nu gör författaren barnens tysta rop hörda

I Tysta rop ger Natalie Gerami barn som fallit offer för den globala barnsexhandeln en röst. Upprinnelsen till boken började då författaren under två år arbetade för ECPAT och WCP med att utbilda organisationer, lärare och barn om barnsexhandel. Hon träffade över hundra barn och fick ta del av många livshistorier om övergrepp, människohandel och sexuell exploatering. I Tysta rop skildras Laxmis, Fareedas, Maevas och Samsons livsöden. Vi kommer dem nära och får följa deras livsväg och tankar, deras kast mellan hopp och förtvivlan.

Vi får uppleva grymheten i den organiserade brottsligheten som riktas mot barn. Men vi får också ta del av hur deras inre styrka börjar växa och hur de hittar en väg ut från övergreppen. Tysta rop är en rapport från helvetets förgård, en läsning på gränsen till det outhärdliga, men också en hoppfull bok om överlevnadsförmåga mot alla odds och all rimlighet.

Att berätta vidare var uppmaningen som barnet gav Natalie, och vi hoppas att du vill anta den också.

Mer om boken


Bli Ecpat-Supporter
Bidra till ECPATs arbete genom att donera 50 kr varje månad.
Sms:a ECPATSTART50 till 72980


FÖLJ OSS


Få vårt nyhetsbrev

OK


triggeruppmaning@ecpat.se